Điều khoản & Quy chế

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN

1. QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN

a) Được miễn phí thành viên. Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Sàn giao dịch, nhưng không tính đến các khoản phí như: phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên Sàn giao dịch;

b) Tạo một gian hàng riêng để thông tin về hàng hoá, dịch vụ và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá;

c) Được cấp một User (tên đăng nhập) và Password (mật khẩu) như đã đăng ký để sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch;

d) Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch;

đ) Hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên;

e) Đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại hoặc Email đến Sàn giao dịch.

2. NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN

a) Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình chào bán trên Sàn giao dịch;

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên Website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế này;

c) Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại;

d) Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

đ) Thông báo kịp thời cho Ban quản trị Sàn giao dịch về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để Ban quản trị Sàn có biện pháp xử lý kịp thời;

e) Cung cấp, đăng tải, và thường xuyên cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin lên Gian hàng, đặc biệt là thông tin về giá cả, chất lượng sản phẩm - dịch vụ.

f) Không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;

g) Không được có hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch;

h) Tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình, không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu. Ban Quản trị Sàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ những tổn thất phát sinh do việc để mất thông tin gây ra;

i) Thành viên đã đăng ký khởi tạo gian hàng phải đảm bảo cập nhật thông tin về sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ của mình ít nhất 1 tháng 1 lần trên gian hàng quản lý của thành viên đã đăng ký.

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật

2. Quy chế của Sàn giao dịch chính thức có hiệu lực kể từ ngày đăng lên Website Sàn giao dịch.

3. Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của Sàn giao dịch thì Ban quản trị sẽ thông báo trên Sàn giao dịch trước 05 (năm) ngày. Sau 05 (năm) ngày thông báo, Quy chế được sửa đổi, bổ sung, thay thế chính thức có hiệu lực. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.