Dưa lưới Nga Hải

Nhà cung cấp:

Danh mục: SẢN PHẨM OCOP HÀ TĨNH

Giá:

₫ 60.000 / kg
Sản phẩm đạt OCOP 3 sao ***

Sản phẩm này không thể đặt hàng

Sản Phẩm Bán Chạy