Cam Thượng Lộc Xuân Hòa

Nhà cung cấp:

Danh mục: SẢN PHẨM OCOP HÀ TĨNH

Giá:

₫ 70.000 / kg
Sản phẩm đạt OCOP 4 sao ****

Sản phẩm này không thể đặt hàng

Sản Phẩm Bán Chạy