Giò me Tiến Giáp

Nhà cung cấp:

Danh mục: SẢN PHẨM OCOP HÀ TĨNH

Giá:

₫ 270.000 / kg

Sản phẩm này không thể đặt hàng

Sản Phẩm Bán Chạy