Sushi mực ống

Nhà cung cấp:

Danh mục: Mực

Giá:

₫ 65.000 / pcs
Một dạng gỏi mực, ăn sống

Sản Phẩm Bán Chạy