Bánh gai xã Đức Yên

Nhà cung cấp: HTX bánh gai xã Đức Yên

Danh mục: Hàng nông sản

Giá:

₫ 4.000 / pcs
Sản phẩm của Hợp tác xã bánh gai Đức Yên - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Bảo gồm các sản phẩm


Sản Phẩm Bán Chạy