Nem chua Ý Bình

Nhà cung cấp: Cơ sở sản xuất nem chua Ý Bình - TT Phố Châu - Hương Sơn - Hà Tĩnh

Danh mục: Nem chua

Giá:

₫ 50.000 / gói
Nem chua đặc trưng vùng miền cực ngon

Sản Phẩm Bán Chạy