Hướng dẫn đăng ký thành viên

Người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1:

Bước 2: